Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Felhasználó személyében történő változás bejelentése
 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
 • tulajdonjogot igazoló dokumentum másolata
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat.
 • felhasználó nevében történő változás esetén az ezt igazoló dokumentum
Új ivóvízbekötés-szerződéskötés
 • személyes okmányok
 • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
 • tulajdonjogot igazoló dokumentum másolata
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
Új ivóvízbekötés-igénybejelentés, megrendelés
 • tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány
 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • vízmérőhely építészeti, gépészeti terve
Csatornabekötés igénylése
 • tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány
 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • ellenőrző akna, vagy tisztító idom gépészeti terve
Mellékvízmérők felszerelése
 • felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
 • nyilatkozat a megszüntetési szándékról (nincs külön formanyomtatvány)
Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése
 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap (Ü72060)
 • ME72009 (+ aknarajz) Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv
Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele
 • felhasználó azonosító
 • locsolási kedvezmény igényló lap
Közműnyilatkozat kérelem építési engedélyhez, fennmaradási engedélyhez, bontási engedélyhez, használatbavételi engedélyhez
 • közműnyilatkozat kérelem fennmaradási és használatbavételi engedélyhez
Kivizsgálás (csatornadíj, plombálás, ellenőrző mérőállás)
 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Vízmérőcsere
 • felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Részletfizetés, haladék kérése
 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kér, akkor meghatalmazás
Védendő felhasználók
 • Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
 • Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Vízszolgáltatás szüneteltetése
 • szolgáltatás szüneteltetése/megszüntetése/újraindítása megrendelő formanyomtatvány

Miben segíthetünk?