Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése
 • adásvételi szerződés, személyes okmányok
 • kétoldalú átjelentő
 • birtokbaadási jegyzőkönyv
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez
 • bérlőváltozás esetén tulajdont igazoló okirat
 • a vízmérőről és annak környezetéről (csatlakozások és plomba) készült, jól látható fényképfelvétel
Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése elhalálozás esetén
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • hagyatéki végzés
 • személyes okmányok
 • a vízmérőről és annak környezetéről (csatlakozások és plomba) készült, jól látható fényképfelvétel
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez
Névjavítás
 • személyes okmányok
 • számla
Felmondott szerződés újrakötése
 • számla,vagy személyes okmányok
 • tulajdonviszonyokat igazoló okirat
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Részletfizetési megállapodás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Fizetési haladék
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Számlaszüneteltetés kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Közbenső elszámolás kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Csatornadíj jóváírás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
 • javításról,felhasznált anyagokról számla
Locsolási kedvezmény igénylése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Fizetés-és követelés igazolás kiállítása
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Plombálás kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
 • plombálási jegyzőkönyv
Vízmérőcsere
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Ellenőrző-leolvasás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Vízbekötés igénylése
 • személyes okmányok
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • meghatalmazás, ha nem az ingatlan tulajdonosa jelzi az igényt
Csatornabekötés igénylése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Közműnyilatkozat kérése
 • építési engedélyhez az engedélyeztetési tervdokumentáció
 • lakhatási engedély kiadásához vízdíjszámla
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás, személyi igazolvány
Vízszolgáltatás szüneteltetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Mellékvízmérő megszüntetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Átalány megszüntetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Szerkezeti vizsgálat menete
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
Helyszíni kontroll bemérés megrendelése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Miben segíthetünk?