A tulajdonos és/vagy a felhasználó személyében, adataiban történt változás bejelentése

Ügyintézéshez kérjük, hozza magával az alábbi iratokat:
adásvételi szerződést, személyes okmányokat, kétoldalú átjelentőt, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazását a szerződéskötéshez!

Elhalálozás miatti átírás esetén kérjük, hozza magával, a halotti anyakönyvi kivonatot, a hagyatéki végzést, a személyes okmányokat, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazását a szerződéskötéshez!
A régi felhasználó / régi számlafizető / adatai, amennyiben az ingatlannak nem tulajdonosa
Az új felhasználó / új számlafizető adatai, amennyiben az ingatlannak nem tulajdonosa
A régi tulajdonos adatai
Az új tulajdonos adatai

Jelen bejelentés alapján a korábbi felhasználó kijelenti, hogy a fenti felhasználási helyre vonatkozó közszolgáltatási szerződését 30 napos hatállyal felmondja.

Az új jogviszonyt a Közszolgáltatási Szerződés hozza létre.

Tovább...

Társaságunk rögzíti, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 60. § (9) bekezdése alapján jelen bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül a fogyasztásmérő-berendezés állásával, illetőleg a mérőberendezés és annak leszerelését megakadályozó zár vagy plomba állapotáról, valamint a felhasználási hellyel kapcsolatos egyéb lényeges tényre és adatra helyszíni ellenőrzést tart. Amennyiben az új felhasználó a felhasználási helyen Társaságunk előzetes írásbeli felszólítása ellenére a helyszíni ellenőrzést nem teszi lehetővé vagy akadályozza, akkor az új felhasználót terheli jelen bejelentés napjától a felhasználási helyre vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése.

A korábbi és új felhasználó tudomásul veszi, amennyiben a felhasználási helyen díjtartozás áll fenn, akkor a víziközmű-szolgáltató a 2011. évi CCIX. törvény 58. §-ában előírtak szerint az ivóvíz-szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozhatja.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az új felhasználó a Közszolgáltatási Szerződés megkötését kezdeményezi.

Miben segíthetünk?