Ugrás a tartalomhoz
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Ügyfélszolgálat

+36/80 224-242

Hibajelentés 0-24 óráig

+36/80 224-242

Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Felhasználó személyében történő változás bejelentése

 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
 • tulajdonjogot igazoló dokumentum másolata
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat.
 • felhasználó nevében történő változás esetén az ezt igazoló dokumentum

Új ivóvízbekötés-szerződéskötés

 • személyes okmányok
 • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
 • tulajdonjogot igazoló dokumentum másolata
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat

Új ivóvízbekötés-igénybejelentés, megrendelés

 • tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány
 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • vízmérőhely építészeti, gépészeti terve

Csatornabekötés igénylése

 • tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány
 • műszaki leírás
 • helyszínrajz
 • ellenőrző akna, vagy tisztító idom gépészeti terve

Mellékvízmérők felszerelése

 • felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
 • nyilatkozat a megszüntetési szándékról (nincs külön formanyomtatvány)

Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése

 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap (Ü72060)
 • ME72009 (+ aknarajz) Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv

Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele

 • felhasználó azonosító
 • locsolási kedvezmény igényló lap

Közműnyilatkozat kérelem építési engedélyhez, fennmaradási engedélyhez, bontási engedélyhez, használatbavételi engedélyhez

 • közműnyilatkozat kérelem fennmaradási és használatbavételi engedélyhez

Kivizsgálás (csatornadíj, plombálás, ellenőrző mérőállás)

 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Vízmérőcsere

 • felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás

Részletfizetés, haladék kérése

 • személyes okmányok / felhasználó azonosító
 • ha nem a szerződő fél kér, akkor meghatalmazás

Védendő felhasználók

 • Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
 • Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Vízszolgáltatás szüneteltetése

 • szolgáltatás szüneteltetése/megszüntetése/újraindítása megrendelő formanyomtatvány

Miben segíthetünk?